baner
Az Eötvös utcárólEötvös utca VI. Terézváros (1872). Előző neve: Szeg, (Szög, Zug) utca, Nagel Gasse. Király utca 74-től Podmaniczky utca 31-ig.

Az utca névadója Eötvös József báró (1813—1871): író, költő, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti, igazgató tagja, 1855-től másodelnöke, 1866-tól elnöke, a Kisfaludy Társaság tagja, 1848-tól 1867-ig elnöke, 1848-ban miniszter a Batthyány-, majd 1867-ben az Andrássy-kormányban. Mint követ részt vett az 1832-1836-os országgyűlésen, ahol a főrendi tábla liberális ellenzékéhez tartozott. Az 1843-1844-es országgyűlésben a centrista ellenzék vezére. Buda szabad királyi főváros 1845. május 19-én "a haza s különösen a városok ügyeinek előmozdítása körül szerzett érdemekért" díszpolgári címmel tüntette ki. Pest szabad királyi város törvényhatósági bizottságának tagja. 1848-ban az első felelős magyar minisztériumban a vallás- és nevelésügyi miniszter. Több nagy regényt írt, amelyekben hitelesen ábrázolta kora társadalmi viszonyait. Mint vallás- és közoktatásügyi miniszter kidolgozta az általános és kötelező népoktatásról és a zsidók polgári egyenjogúsításáról szóló törvényt.Forrás: Az 1848-1849. évi polgári forradalommal és szabadságharccal összefüggő utcaelnevezések a főváros területén